Visabren

Visabren S.A., fundada al començament de 1990, registrada i autoritzada el 16 d’abril del mateix any per la Direcció General de la Policia, que atorga amb el número de registre 1754 la preceptiva autorització per a l’exercici de l’activitat de Vigilància i Protecció, amb àmbit supra provincial.

Amb la seva adquisició el 2007 i la seva corresponent integració en el Grupo Trablisa, comença una nova etapa per a Visabren. En l’actualitat ofereix serveis de vigilància, central receptora d’alarmes, custòdia de claus i escortes.

Des de llavors fins ara, dos han estat els seus objectius fonamentals: d’una banda, la seva clara orientació cap al client, al qual li proporciona tranquil·litat i confiança,  i de l’altra, centrar-se en la prestació de serveis a la comunitat autònoma andalusa,  amb seus a Sevilla, Huelva i Cadis.