Trablisa Exprés

Trablisa Distribución S.L. (Trablisa Exprés), va ser fundada el 14 d’agost de 1984 amb l’objectiu de gestionar, manipular i distribuir valises i subministraments per al sector financer establert a les Illes Balears.  En l’actualitat, i sense haver de renunciar a aquesta activitat, és avui la unitat de negoci de Grupo Trablisa dedicada a la logística i missatgeria des de fa més de 20 anys. Disposa d’un total de 23 rutes de repartiment a les Illes Balears i una plantilla de més de 40 persones.

Trablisa ExprésComplement ideal al transport de seguretat és la manipulació i la distribució de mercaderies en general mitjançant vehicles lleugers, per a la qual cosa disposa actualment de la  xarxa més completa d’arrossegament d’abast nacional.

Les tres principals àrees d’activitat de Trablisa Exprés són:

- Transport de valises

- Paqueteria empresarial i missatgeria

- Paqueteria industrial

A més Trablisa Exprés disposa d’un sistema de gestió de seguretat de la informació certificada per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) davall la norma UNE-ISO/IEC 27001, la qual cosa posa de manifest el compromís de tota l’organització per tal d’assegurar i millorar la satisfacció dels nostres clients.

Certificados (AENOR) UNE-ISO/IEC 27001